Inloggen Contact
DJI 0014

Alexander Savelkoul van Enpuls licht het doel van het project toe: “Door de snelle toename van het aantal zonneparken is er schaarste ontstaan in transportcapaciteit voor zonne-energie. In dit project ontwikkelt Enpuls een model waarmee toekomstige zonneparken door inzet van een batterij een kleinere netaansluiting nodig hebben. Zo kunnen we de energietransitie betaalbaar houden. Dergelijke modellen zijn weliswaar op papier al vaak bedacht, maar nog heel weinig in de praktijk getest. We valideren in dit project niet alleen of de business case klopt, maar leren ook veel over de praktische aspecten van de software aansturing en combinatie van meerdere diensten op dezelfde batterij.” De kennis die met het project wordt opgedaan, zal publiek beschikbaar gemaakt worden en zodoende een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het energiesysteem van de toekomst.

DSC01579

De batterij wordt al gebruikt voor zelfvoorziening, energiehandel en balancering van het elektriciteitsnet, een dienst die aan hoogspanningsnetbeheerder TenneT wordt aangeboden. Vanaf 1 april, de start van de pilot, wordt de batterij tevens ingezet voor opslag van een deel van de zonne-energie die het park produceert. Dit wordt ook wel het ‘’afschaven’’ van de piekproductie oftewel ‘’peakshaving” genoemd.  

Peakshaving

Hoe werkt het precies? Het zonnepark kan maximaal 1.400 kW aan vermogen produceren. Normaal wordt er een netaansluiting gerealiseerd van tenminste dit vermogen, zodat er altijd voldoende netcapaciteit beschikbaar is om alle geproduceerde energie te transporteren. Tijdens de pilot wordt aangenomen dat de aansluiting slechts 900 kW groot is. Zodra het zonnepark boven deze productie uitkomt wordt de batterij ingezet om overbelasting van de aansluiting en het verlies van zonne-energie te voorkomen. De batterij kan ruim 600 kWh opslaan en is daarmee groot genoeg om alle boven de limiet opgewekte energie op te slaan. Als de batterij niet met peakshaving bezig is, zoals ’s nachts of op bewolkte dagen, wordt deze ingezet om het landelijke hoogspanningsnet van TenneT  te stabiliseren.

“Het combineren van meerdere toepassingen is een belangrijke stap in het financieel haalbaar maken van batterijsystemen. Hiermee is in Nederland nog geen ervaring opgedaan. Dit project is het eerste in Nederland waarbij een batterij het opslaan van pieken in de productie van het zonnepark combineert met balancering van het landelijke elektriciteitsnet.”

- Peter Gloudi, voorzitter van WeertEnergie

Kleinere aansluiting

Peakshaving van zonneparken heeft een aantal voordelen. Zo hebben zonneparken (en windparken) die op deze manier de piek van hun energieproductie afvlakken, een kleinere netaansluiting nodig. Dit scheelt in de kosten voor het zonnepark. Tevens kan de elektriciteit aan het net worden geleverd op momenten dat de elektriciteitsprijs gunstig is, wat leidt tot hogere inkomsten voor het zonnepark. Tenslotte zijn er ook maatschappelijke voordelen; doordat er minder pieken zijn in de invoeding van zonne-energie op het elektriciteitsnet, kan er tot twee keer zo veel duurzame energie worden geproduceerd zonder additionele investeringen in het elektriciteitsnet.

De proef loopt tot september, daarna neemt de zoninstraling af en komt de productie van het zonnepark vrijwel niet meer boven de limiet van 900 kW. Enpuls zal de resultaten van het project via een publieke rapportage delen, naar verwachting in oktober.

Foto's: Soltronergy

DJI 0011 A DSC01572 DSC01576 DSC01522