Inloggen Contact
Foto Warmteopwekinstallatie Eteck Scholt Energy

Het doel van het onderzoek is betere integratie van duurzame energie, door inzet van beschikbare flexibiliteit waarmee de betaalbaarheid nog verder kan worden verbeterd. Scholt Energy en Eteck bundelen hiervoor de krachten. Deze twee organisaties met jarenlange ervaring in hun vakgebied, gaan kennis uitwisselen om samen de flexibiliteit van warmte-opwekinstallaties te onderzoeken. Waar Scholt Energy de kennis en ervaring heeft met energie- en flexibiliteitsmarkten, kan  Eteck de warmtevraag prognosticeren en de installaties aansturen die gebruik maken van duurzame lokale bronnen.

Onderzoek naar flexibiliteit installaties

Om de warmte-opwekinstallaties optimaal te kunnen inzetten, vindt een analyse plaats op alle verbruiksdata van de systemen van Eteck. Eteck onderzoekt wat de technische mogelijkheden zijn voor flexibele inzet van de systemen en waarborgt dat er geen verlies van comfort is. Zo wordt onder andere getoetst tussen welke bandbreedtes de temperatuur mag schommelen en welke beperkingen er zijn voor het aan- of uitschakelen van verbruikers of opwekkers. Scholt Energy onderzoekt hoe de flexibiliteit per locatie kan worden ontsloten richting de energie- en flexibiliteitsmarkten en analyseert op welke energiemarkten de flexibiliteitsoplossingen de meeste waarde opleveren.

Zonnepanelen Scholt Energy (2)

Groene stroom

Eteck neemt groene stroom af bij Scholt Energy vanaf 1 januari 2021. Het gaat hierbij om 100% Nederlandse zonne-energie. Ook wordt de CO2-uitstoot van het gasverbruik van Eteck volledig gecompenseerd.

Over Eteck

Eteck exploiteert duurzame, collectieve, decentrale installaties waarmee warmte en/of koude geleverd wordt. Als vernieuwer in de duurzame sector wil Eteck maximaal bijdragen aan de verduurzaming van de Nederlandse warmte- en koudevraag.