Inloggen Contact

De voordelen
van energiesturing

Wij zorgen voor geautomatiseerde sturing van uw energiestromen, waarbij flexibiliteit optimaal wordt afgestemd op de marktprijsbewegingen en uw bedrijfsprocessen. Energiesturing wordt vaak in combinatie met een flexibel systeem, zoals een batterij, warmtepomp of koeling, ingezet.

Besparing

Besparing

Door op piekmomenten te schuiven in vraag en aanbod van energieverbruikers en hun flexibele systemen te benutten, wordt piekbelasting en een kostbare verzwaring van het elektriciteitsnet voorkomen.

Verduurzaming

Verduurzaming

De combinatie van sturing en slimme systemen zorgt ervoor dat uw organisatie groen opgewekte en opgeslagen stroom verbruikt. Hierdoor belast u het elektriciteitsnet minder en bent u (deels) zelfvoorzienend.

Businesscase

Businesscase

Wanneer uw organisatie flexibele systemen zoals een batterij ter beschikking stelt voor energiesturing keert de netbeheerder hiervoor een vergoeding uit. Daarnaast heeft een flexibel systeem vaak ook een eigen verdienmodel. Op voordelige marktmomenten kan energie worden ingekocht en opgeslagen. De opgeslagen energie kan worden teruggeleverd aan het net of ingezet worden voor eigen consumptie.  

Klantcase
Nijmegen-Noord

In Nijmegen-Noord steeg de vraag naar elektriciteit door de realisatie van nieuwe woningen en industrie. Het lokale netwerk kon de stroomvraag niet meer aan en een verzwaring van het net kostte te veel tijd en geld. Energiesturing door Scholt Energy was de juiste tussenoplossing.

Zo werd in het gebied afgesproken dat bij een hoge stroompiek, Van der Valk een warmtepomp en -buffer inzet om het hotel tijdelijk zelfvoorzienend te maken en Lidl haar koel- en vriesinstallatie met een lager vermogen laat koelen. Scholt Energy coördineert het gehele proces door de installatie bij Lidl en de warmtepomp bij Van der Valk op de juiste momenten aan te sturen.

Lees meer over dit project
flexibiliteitsmarkt nijmegen-noord lidl van der valk scholt energy

Interesse in energiesturing?

Ga eens in gesprek met onze specialisten. Zij leggen u graag vrijblijvend uit hoe dit traject verloopt en wat wij voor u regelen.

Scholt Energy Valkenswaard 19 12 196708 Vrijstaand