Inloggen Contact
Headers Breedte

Kosten regionaal gas- en stroomnetbeheer stijgen in 2021

Uit de tariefvoorstellen voor 2021 blijkt dat de netwerkkosten voor elektriciteit en gas omhoog gaan. De tarieven voor elektriciteitsdistributie stijgen het sterkst. Dit heeft  voornamelijk te maken met de gestegen transporttarieven van landelijk netbeheerder TenneT. Deze tarieven werken door in de inkoopkosten van de regionale netbeheerders.

 

De prijsstijgingen van de netbeheerkosten verschillen per regionale netbeheerder. De gemiddelde landelijke netbeheerkosten voor elektriciteit stijgen zo’n 6% ten opzichte van dit jaar. De transportkosten voor gas stijgen gemiddeld met bijna 4% ten opzichte van 2020.

 

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Deze gebruikt een eerder vastgelegde rekenmethode die ook gebruikt wordt door de regionale netbeheerders. De vastgestelde tarieven wijken daardoor uiteindelijk niet of nauwelijks af van de tarieven die voorgesteld worden door de netbeheerders.