Inloggen Contact
Bericht Foto 2 (2)

Wat is flexibiliteit?

Flexibiliteit is het vermogen van een netgebruiker, bijvoorbeeld onze klant Northfreeze, om zijn elektriciteitsverbruik aan te passen als reactie op de prijs van de elektriciteit, om hiermee  kosten te besparen of winst te behalen uit de elektriciteitsmarkt. Deze aanpassing van het verbruik wordt voornamelijk getriggerd door de transmissienetbeheerder Elia, om zo het net in evenwicht te houden.

Het wordt voor netbeheerders een steeds grotere uitdaging om het net in balans te houden. Dit komt doordat de snelle groei van wind- en zonne-energie zorgt voor een elektriciteitsaanbod dat steeds meer fluctueert.

Bericht Foto 3

Flexibiliteitsproduct van Scholt Energy

Scholt Energy heeft recent een product ontwikkeld dat inspeelt op deze flexibiliteit. Het is specifiek ontwikkeld voor koel- en vrieshuizen. Een standaard vrieshuis heeft nu meestal een verbruikersprofiel waarbij gekoeld wordt in de daluren. Door dit verbruiksprofiel mist het vrieshuis kansen om de eigen flexibiliteit optimaal in te zetten en opbrengsten te halen uit de elektriciteitsmarkt. Via het flexibiliteitsproduct van Scholt Energy worden de prijzen op de spotmarkt en onbalansmarkt voorspeld. Op die manier wordt geprobeerd om op de meest gunstige momenten de koeling te onderbreken of te activeren.

Northfreeze

Op dit moment voeren wij, in het kader van ‘IO Energy’, een proefproject uit bij onze klant Northfreeze in België. Via de transmissienetbeheerder Elia, wordt een real-time prijssignaal ontvangen voor het volgend kwartier. Met deze signalen wordt getracht de energiekost voor Northfreeze te reduceren en een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Het proefproject loopt nog tot eind 2018, waarna de resultaten zullen worden geëvalueerd.

Bericht Foto 1 (1) Bericht Foto 4