Inloggen Contact

Bij Jan van Elp liggen de daken vol met zonnepanelen. Op zonnige dagen wordt veel meer elektriciteit geproduceerd dan nodig is voor de pluimveehouderij. De aansluitcapaciteit moest daardoor fors vergroot worden. Deze capaciteit blijft echter een groot deel van het jaar ongebruikt. Deze situatie – die op veel meer plaatsen in Nederland voorkomt – vormt een van de grootste uitdagingen van de energietransitie. Om ervoor te zorgen dat het elektriciteitsnetwerk niet overbelast raakt, moet geproduceerde stroom zoveel mogelijk lokaal gebruikt worden.

Peakshaving én balanshandhaving

Door overtollige zonne-energie zoveel mogelijk op te slaan, kan deze bijvoorbeeld ’s avonds of ’s nachts alsnog lokaal gebruikt worden. Zónder het elektriciteitsnet te belasten (peakshaving) wordt het opslagsysteem ook ingezet voor balanshandhaving. Door de capaciteit van het systeem beschikbaar te stellen voor de landelijke netbeheerder, draagt de batterij bij aan de balanshandhaving op het Nederlandse elektriciteitsnet. Ook dit is een grote uitdaging vanwege de sterke toename van duurzame energiebronnen, waarvan het aanbod door bijvoorbeeld weersafhankelijkheid onvoorspelbaar is.

Tegenover het aanbieden van deze ‘flexibiliteit’ staat een vergoeding. In combinatie met peakshaving worden de inkomsten voor Jan van Elp op twee manieren gemaximeerd. Op die manier ontstond een interessante business case.

Energietransitie

De grootschalige toepassing van oplossingen als deze, kunnen een belangrijke rol spelen in het versnellen van de energietransitie. Als meer duurzame elektriciteit lokaal gebruikt kan worden, wordt het netwerk minder belast. Het netwerk kan daardoor eerder ingezet worden voor nieuwe duurzame energieproductie.

Jan Van Elp 1

6.600 kilo batterijen

Voor het energieopslagsysteem is 6.600 kilo aan gebruikte batterijen gebruikt. Dit komt overeen met bijna 20 elektrische auto’s. Door deze batterijen te hergebruiken in plaats van te recyclen, worden ze duurzamer ingezet en leveren ze gedurende en veel langere tijd een bijdrage aan de energietransitie.

Casper Scheltinga, CEO van Time Shift: “De beschikbare hoeveelheid gebruikte EV batterijen is gigantisch. Het aanschaffen van nieuwe batterijen voor energieopslagtoepassingen is in mijn ogen niet nodig. Met onze oplossing kunnen we echt impact maken.”

Het batterijsysteem bij Jan van Elp is het eerste in Nederland waarbij een huurconstructie is toegepast. Omdat met een vast maandbedrag gewerkt wordt, hoeft de gebruiker geen grote investering te doen.

“Energieopslag hoort bij de energietransitie, nu en helemaal in de toekomst. Fudura speelt graag in op dergelijke duurzame ambities”, aldus Sjors van Hulten, business developer bij Fudura.

 

Inkomsten uit energiehandel

Waar Time Shift het opslagsysteem levert en Fudura de service, onderhoud en het beheer verzorgt, neemt Scholt Energy de handel op de energiemarkten voor zijn rekening. De capaciteit van de batterij wordt dagelijks aangeboden op de primaire reservemarkt (Frequency Containment Reserves), om maximale opbrengst te realiseren. Scholt heeft hiervoor een geautomatiseerde oplossing.

Bert Eissen, business manager bij Scholt Energy: “Het toekomstige decentrale energienet vraagt om slimme oplossingen. Wij hebben de specifieke kennis én markttoegang om energieopslagsystemen en andere flexibele bronnen optimaal in te zetten. Zowel voor het verdienmodel van de gebruiker als voor het versnellen van de energietransitie.”

energie inkopen grafiek scholt energy
Jan Van Elp 2

Jan van Elp is trots op de duurzame oplossing die bij zijn pluimveehouderij gerealiseerd is, ondanks de uitdagende omstandigheden: "Het platteland is een gebied met veel potentie voor duurzame energie, maar de infrastructuur van het elektriciteitsnetwerk is daar totaal niet op berekend. Door oplossingen als deze accu kan die veel beter benut worden en ontstaat er een verdienmodel. Het mooie van dit project vind ik het gebruik van ‘second life’ accu’s. Dat maakt het echt duurzaam in mijn ogen."

 

Interesse in energieopslag?

Neem dan contact op met onze energiespecialisten en zij helpen je graag verder! 

Scholt Energy Valkenswaard 19 12 196708 Vrijstaand