Inloggen Contact
Bericht Foto 2

De eerste resultaten van de flexibiliteitsmarkt zijn positief en de deelnemende partijen doen waardevolle ervaringen op nu het systeem in de dagelijkse praktijk wordt toegepast.

Doordat het hotel zijn warmte-koudeopslag installatie (WKO) en een verwarmingsinstallatie op gas via een slim systeem kan laten aansturen, ontstaat er flexibiliteit, dat is ruimte in de vraag naar elektriciteit. Als er een hoog energieverbruik is in Nijmegen-Noord gebruikt het hotel eerst de opgeslagen energie uit hun warmtepompen, waarmee opgewarmd water vanuit de bodem wordt gepompt voor verwarming van het hotel en de warmwatervoorziening. Op momenten dat de elektriciteitsvraag piekt, schakelt Van der Valk over op een buffer van de WKO en in het uiterste geval op gas, zodat het stroomnetwerk ontlast wordt. Met behulp van slimme algoritmes en software, ontwikkeld door Scholt Energy in samenwerking met Enervalis, zijn deze schakelmomenten volledig geautomatiseerd.

Dankzij de warmtebuffer kan het hotel zonder problemen zijn gasten van voldoende warm water voorzien en de ruimtes in de zomer koel houden. Bovendien heeft het hotel hierdoor op bepaalde momenten minder elektriciteit nodig. De duurzame energie die het niet gebruikt komt daardoor beschikbaar voor huishoudens en bedrijven op het moment dat het aanbod van energie lokaal lager is. Van der Valk ontvangt hiervoor een vergoeding van Scholt Energy. Scholt Energy biedt deze flexibiliteit aan Liander en andere partijen aan.

Uitgelichte Foto 800X750 Nijmegen

Nijmegen-Noord

Nijmegen-Noord is een gebied waar de elektriciteitsvraag en het aanbod van duurzame energiebronnen zich sneller ontwikkelt dan verwacht. Liander heeft als taak om ook in dit gebied een betaalbare en betrouwbare energievoorziening te blijven bieden. Om aan de capaciteitsvraag in dit gebied te kunnen voldoen, wordt een nieuw onderstation gebouwd. Het streven is dat dit station over vijf jaar klaar is. In de tussenliggende periode wordt in plaats van een tijdelijke kabel gekozen voor een flexibiliteitsmarkt. Nijmegen-Noord is de eerste locatie waar een flexibiliteitsmarkt wordt gerealiseerd als alternatief voor het aanleggen van een tijdelijke kabel.

De gemeente Nijmegen, European Green Capital 2018, is voorloper op het gebied van duurzaamheid en wil fungeren als inspiratiebron voor andere steden. Samen met bewoners, bedrijven en de regio wil de gemeente laten zien hoe groene initiatieven, duurzame business en technische innovaties worden gerealiseerd. De start van de eerste lokale flexibiliteitsmarkt in Nijmegen-Noord past bij deze ambitie.

 

Wat is een flexibiliteitsmarkt?

In een flexibiliteitsmarkt worden vraag en aanbod van elektriciteit beter op elkaar afgestemd. Flexibiliteit ontstaat als gebruikers van energie hun vraag en aanbod in tijd verschuiven. Via een slim systeem kan duurzame energie bijvoorbeeld worden opgeslagen en energiegebruik tijdelijk uitgesteld. Zo kunnen gebruikers hun lokaal opgewekte energie opslaan in een batterij of hun verlichting of apparatuur later laten inschakelen. Op een flexibiliteitsmarkt verzamelen zogenaamde aggregators flexibiliteit, zorgen ze dat slimme apparaten vraag en aanbod in balans brengen en bieden dit als dienst  aan meerdere partijen aan. In dit project vervult Scholt Energy de rol van aggregator.

Een flexibiliteitsmarkt kan voordeel opleveren voor alle betrokken partijen. De eindgebruiker ontvangt een vergoeding als hij zijn  verbruik  verschuift of zijn opgewekte duurzame energie opslaat. De netbeheerder kan te hoge piekbelasting voorkomen, waardoor het elektriciteitsnet (nog niet direct) hoeft te worden verzwaard.

Benieuwd hoe u flexibiliteit kunt inzetten? Spreek een specialist!

Bel met een specialist
Van Der Valk Hotel Nijmegen Lent 6 Bericht Foto 2