Inloggen Contact

Energieopslag

Bij Windpark Giessenwind, een park met drie windmolens van 108 meter hoog van De Wilde Wind Holding, is in mei 2017 een batterij van circa 1 MWh geplaatst. Windpark Giessenwind was hiermee het eerste in Nederland dat op grote schaal energie kon opslaan. De windturbines wekken gezamenlijk genoeg energie op voor ongeveer 5.000 huishoudens.

Hoe werkt het?

Aangezien de stroomopwekking uit duurzame energiebronnen zoals windparken fluctueert, biedt energieopslag grote voordelen. Een batterij ondersteunt bij het balanceren van vraag en aanbod van energie en helpt zo dure infrastructurele investeringen in het elektriciteitsnet te reduceren. Het opslaan van energie gebeurt voornamelijk als er sprake is van een elektriciteitsoverschot. Wanneer er een elektriciteitstekort is ontlaad de batterij juist, om aan de stroomvraag te kunnen voldoen. Daardoor wordt het net minder belast en kan de opgewekte energie op gunstige momenten worden verkocht.

Giessenwind Scholt Energy (3)

Toename fluctuatie

In de toekomst worden er grotere fluctuaties in vraag- en aanbod verwacht vanwege de toenemende productie van hernieuwbare energie. Om deze fluctuaties te kunnen opvangen is het plaatsen van een batterij een duurzame oplossing. Windturbines hoeven niet meer stil gezet te worden bij een overaanbod en het net wordt niet overbelast.

"Deze opstelling biedt een duurzame basis voor de toekomst en kan waar nodig eenvoudig worden uitgebreid. Ook kijken wij naar andere locaties en toepassingen zoals lokale netstabiliteit.”

- Sander Drissen - Innovations Director Scholt Energy

“Batterijopslagsystemen zijn noodzakelijk om onze ambities met duurzame energie op het Nederlandse elektriciteitsnet in te passen.”

- Wim Meerkerk - Eigenaar Windpark Giessenwind
Giessenwind Scholt Energy Giessenwind Scholt Energy (6) Giessenwind Scholt Energy (2) Giessenwind Scholt Energy (1) Giessenwind Scholt Energy (5)